ReadyPlanet.com
รับซื้อซากรถ 6ล้อ 10ล้อ
รับซื้อซากรถกะบะ
รับซื้อซากรถเก๋ง
รับซื้อซากรถแวน
รับซื้อซากรถตู้
รับซื้อซากกระบะเก่า


ข่าว
ข่าว
ข่าว
ข่าว
ข่าว
ข่าว
ธนาคาร
ธนาคาร
ธนาคาร
ธนาคาร
ธนาคาร
ธนาคาร


รับซื้อซากรถกะบะ

 

 รับซื้อซากรถarticle

 ซื้อขายซากรถยนต์ รับซื้อซากรถ ทุกสภาพ รับซื้อถึงที่ รับเงินสดทันที 

รับซื้ซาก รับซื้อซากรถ รับซื้อซากรถยนต์ รับซื้อซากรถกะบะเก่า   

รับซื้อซากรถตู้ รับซื้อรถตกน้ำ รับซื้อซากรถเสียจอดทิ้ง ซากรถ ซากรถยนต์

รับซื้อรถชนหนักเบา ซากรถอุบัติเหตุ รถเก่าจอดเสีย ซื้อซาก ซื้อซากรถ

ซื้อซากรถยนต์  ขายซาก ขายซากรถ ขายซากรถยนต์  

ซื้อพร้อมเล่มทะเบียนหรือปิดบัญชีไฟแนนซ์พร้อมกันให้ราคาที่คุณพอใจ

จ่ายเงินสด หรือ โอนเข้าบัญชี 

  เอกสารการโอน กรณีบุคคล

1.สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด(ไม่หมดอายุ)

2.หนังสือมอบอำนาจ 2 ชุด 

3.แบบคำขอโอนและรับโอน 

4.เอกสารเปลี่ยนแปลง สำเนาหนังสือเปลี่ยน ชื่อ สกุล หนังสือหย่า 

5.หนังสือมอบมรดก(กรณีเจ้าของรถเสียชีวิต)

6.ใบเสร็จ(กรณีเปลี่ยนเครื่องยังไม่แจ้งลงเล่ม)

 หมายเหตุ

1.เอกสารต้องมีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 

2.รถไม่มีเล่มต้องเป็นเจ้าของรถเท่านั้นหรือมีเอกสารของรถถูกต้อง

3.จ่ายเงินสดยกรถไม่ต้องรอเงินจากคนอื่นให้เสียเวลา(ซื้อเอง)

 

             

1 [Go to top]