ReadyPlanet.com
รับซื้อซากรถ 6ล้อ 10ล้อ
รับซื้อซากรถกะบะ
รับซื้อซากรถเก๋ง
รับซื้อซากรถแวน
รับซื้อซากรถตู้
รับซื้อซากกระบะเก่า


ข่าว
ข่าว
ข่าว
ข่าว
ข่าว
ข่าว
ธนาคาร
ธนาคาร
ธนาคาร
ธนาคาร
ธนาคาร
ธนาคาร


ชำระเงิน

 

 

วิธีการชำระเงิน

 

♦ โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM

 


  

 

 

♦ ชำระเงินสด

 

 

 

 

 

 

 

          *การจะยกรถทุกครั้งเราจะต้องจ่ายเงินก่อนยกครับ*